best wysiwyg web page creator

Op deze pagina een overzicht van hen die  in onze gedachten blijven voortbestaan

Indien een van onze sobats komt te overlijden, kunnen op deze pagina foto's geplatst worden, om onze vrienden niet te vergeten.

Wel zullen nabestaanden de berichten moeten doorgeven aan Jan Stekelenburg.

Rust zacht

Ben van Wordrage, Miel Beking, Hans Abels, Bert Buil,  Jan Lagendijk, Willem Gelens, Jan Latten, Henk v d Werf en zij,  waarvan wij geen gegevens hebben ontvangen.