top drag and drop web design software

Op deze pagina een overzicht van hen die in onze gedachten blijven

Indien een van onze sobats komt te overlijden, kan op deze pagina foto's geplaatst worden, om onze vrienden niet te vergeten.


Wel zullen nabestaanden hun copij sturen naar de webmaster of Jan Stekelenburg. 

Hans Abels 

Een verslag van de uitvaart Hans, vertegenwoordigd voor

Hr.Ms. van Ewijck door Piet Scheffer.


De bloemengroet van de van Ewijck is een kleurrijk bloemstuk met een prachtig groen lint met gouden opdruk namens de sobats. 

Bij aankomst in Westgaarde stond aan weerszijde van de weg een lint van mensen, Mahu vrienden in Mahu tenue, Marine mensen tot en met een kolonel (beschermheer ), vrienden van de zangclub, carnavalsvereniging een haven comité, het Amsterdamse vervoersbedrijf en nog meer. Daarna werd Hans door het cordon in de auto van Bas (was op verzoek van Hans zo gebeurd) naar de aula gereden. Toen moesten er naar mijn schatting zo’n 300? mensen de aula in gepropt worden, dat ging met de nodige vertraging. Om 14,45 uur begon de ceremonie. Ellenlange toespraken van bekenden en vertegenwoordigers van verenigingen. Er werd gezongen door het koor “de Baksmaten”. En heel opvallend, na iedere toespraak of gezongen lied werd er geaplaudisseerd. In de koffiekamer, na afloop, was het een drukte van belang, want die ruimte was ook al niet geschikt voor die hoeveelheid mensen.  Alles bij elkaar een mooi afscheid van een goede vriend.  

Verslag van Piet Scheffer.

Hieronder enkele foto's van de plechtigheid 
Altijd in onze gedachten

Ben van Wordrage, Miel Beeking

Een zwarte dag


De periode van Hr.Ms. van Ewijck in de West ( standplaats Curaçao ) was in 1963 het meest besproken door het voorval dat korporaal Jan Lagendijk trof en natuurlijk niet te vergeten de bemanning die dit trieste gebeuren moest meemaken. Jan Stekelenburg en ondergetekende waren erbij samen met nog veel meer collega's die op dat moment in het slaap verblijf op zondagmiddag aanwezig waren.

De ruzie ging over het uitzetten van een radio die door de dader tijdens middagrust was aangezet. Volgens marine voorschriften en traditie betekent middagrust precies wat het woord uitdrukt, dus GEEN radio aan.

Na voldoende waarschuwingen kreeg de dader , die voor geen enkele reden vatbaar was, streng arrest aangezegd. Hierop ging de korporaal met hem naar zijn kist onder het bed waar hij niet zijn spullen pakte maar zijn marinemes en hij korporaal Lagendijk zonder enige aarzeling het mes tussen zijn ribben stak.

In het matrozen verblijf , aangrenzend aan het machinisten verblijf trok het slachtoffer zelf het mes eruit en omdat dit in de hartstreek was overleed hij kort daarna.

Heden ten dagen hebben diverse oud bemannings leden nog flashbacks hier van met behoorlijke problemen op diverse vlakken. Om dit voorval bespreekbaar te maken is door Jan Stekelenburg de terugkomdag georganiseerd, waarover je verderop op de site nog foto's zult tegen komen. Kortom, er zijn momenteel zo'n 50 oud bemanningsleden geregistreerd, wat voor ons reden genoeg was om een website op te zetten welke over verschillende zaken de collega's op de hoogte houden. Vanzelf sprekend kan iedereen die in deze periode aanboord van Hr.Ms. van Ewijck is geweest zich opgeven als lid, om in de voor ons liggende periode weer bij elkaar te komen en zo doende met elkaar te kunnen praten over nare maar zeker ook over de leuke tijd die we gezamenlijk in de West hebben mee gemaakt.Jan Stekelenburg. (Kajoe)

Albert Binnenmarsch (Stoker)